Політика конфіденційності при використанні програмного забезпечення PQAR Commander

Цей документ «Політика конфіденційності» (далі по тексту - «Політика») являє собою правила використання ПП ЕЛЕКТРОСІСТЕМТРЕЙД (далі - «ми» і / або «Адміністрація») даних користувачів (далі «ви» і / або «Користувач»), що збираються з використанням програмного забезпечення PQAR Commander.


1. Оброблювані дані


1.1. Ми не здійснюємо збір ваших персональних даних з використанням програмного забезпечення PQAR Commander.
1.2. Всі дані, що збираються при використанні програмного забезпечення PQAR Commander, надаються і приймаються в знеособленої формі (далі - «Знеособлені дані»).
1.3. Знеособлені дані включають такі відомості, які не дозволяють вас ідентифікувати:
1.3.1. Інформацію, яку ви надаєте про себе самостійно з використанням програмного забезпечення PQAR Commander, включаючи номер телефону.
1.3.2. Дані, які передаються в знеособленому вигляді в автоматичному режимі.
1.4. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу знеособлених даних Користувача, які збираються використанням програмного забезпечення PQAR Commander.
1.5. Знеособлені дані при використанні програмного забезпечення програмного забезпечення PQAR Commander:
- номер телефону користувача;
- дані запиту (час, IP-адреса і порт виходу в мережу Інтернет).
1.6. Адміністрація не здійснює перевірку достовірності наданих даних і наявності у Користувача необхідної згоди на їх обробку відповідно до цієї Політикою, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно і докладає всіх необхідних зусиль до підтримання такої інформації в актуальному стані і отримання всіх необхідних погоджень на її використання .
1.7. Адміністрація не передає Знеособлені дані Користувача третім особам.


2. Цілі обробки даних


2.1. Адміністрація використовує дані з метою забезпечення безперебійної і безпомилкової роботи програмно-апаратного комплексу PQAR.


3. Вимоги до захисту даних


3.1. Адміністрація здійснює зберігання даних і забезпечує їх охорону від несанкціонованого доступу і поширення відповідно до внутрішніх правил та регламентами.
3.2. Відносно отриманих даних зберігається конфіденційність.


4. Передача даних


4.1. Адміністрація має право передати дані третім особам в наступних випадках:
- За запитом суду або іншого уповноваженого державного органу в рамках встановленої законодавством процедури;
- Для захисту прав і законних інтересів Адміністрації в зв'язку з допущеними Користувачем порушеннями.


5. Зміна Політики конфіденційності


5.1. Справжня Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
5.2. Чинна редакція Політики знаходиться на Сайті в мережі Інтернет за адресою http://elcodg.com/pqar-privacy-policy

Чинна редакція Політики від 17.10.2020 року.


Made on
Tilda